درب اتوماتیک شیشه ای، از نطر نمای ظاهری

  1. درب شیشه ای کشویی (sliding)
  2. درب شیشه ای تلسکوپی(telescopic)
  3. درب شیشه ای منحنی ( curve )
  4. درب شیشه ای گردان (revolving)
  5. درب شیشه ای مثلثی ( side )
  6. درب شیشه ای تاشو ( folding )
  7. درب شیشه ای بازویی ( swing )